torsdag 13. november 2008

Flower Basket maskeantall

Tenkte for min egen del (og kanskje andres) å skrive ned antall masker pr. repetisjon av lower flower.

Etter upper flower er det 55 masker vi begynner med. (mener huske dette er alle maskene på pinnene)

Lower flower - her regner jeg masker utenfor og inni området skravert for rep. MINUS midtmaske og 2 sidemasker. Dette er pr. side.

1. rep av lower basket

Linje 1: 9+(10)+6=25 masker før strikking
Linje 3: 10+(10)+7=27 masker før strikking
Linje 5: 11+(10)+8=29 masker før strikking
Linje 7: 11+ (10)+10=31 masker før strikking
Linje 9: 12+(10)+11=33 masker før strikking
Linje 10 her skal det da være 2 mer enn linje 9 (minus midtmaske og 2 sidemasker) på hver side.

Parantesen ganges med antal rep. Har du f.eks begynt på rep 7 vil det se slik ut:
Linje 1: 9+(10x7)+6=85 masker

På denne måten kan en fort finne ut hvor mange repetisjoner man har tatt.

For ordens skyld skriver jeg ned antall masker når man er ferdig med rad 10 i lower flower.

Ferdig rep:
1.35 på pinnene når du er FERDIG med en rep.
2.45
3.55
4.65
5.75
6.85
7.95
8.105
9.115... osv

Eksempel da på TOTALT antall masker etter 9 rep. er:
2+115+1+115+2= 235 masker totalt

Ingen kommentarer: